Home | Photography Home | Slideshow | Thumbnail Gallery

Previous Next

22. Belgrade (Београд), Serbia (Србија) – Храм Светог Саве је један од највећих православних цркава на свету; висина = 82 м. (купола и крст); храм је грађен од 1939. до 1989. Од 1958. до 1984, Брозова власт одбила је молбу за градњу 88 пута©2020 Vladimir J. Konečni | contact